LK TV88 arrangerar:

DAHLLÖFS MOSSE RUNT 10 km den 3 maj 2016. 

TROLLHÄTTAN CITY TRAIL 10,5 km lördagen den 11 juni 2016 på stigar och i trappor runt Trollhättans fall- och slussområde. Det är premiär för Sveriges vackraste traillopp!

GÖTEBORGSVARVETS SEEDNINGSLOPP 10 km i Trollhättan söndagen den 9 oktober 2016. Mer information om banan, omklädning e.t.c. finns under fliken "Göteborgsvarvets seedningslopp".

SKRÄCKLANMARAN 10,0 km, 21,1 km, 42,2 km lördagen den 10 september 2016 i Skräckleparken Vänersborg.

Gemensam träning på tisdagar kl. 18:00 och söndagar kl.10:00. Samling vid Roddhuset, Spikön.

 

 

RESULTAT DAHLLÖFS MOSSE RUNT 3/5

2016-05-03

Resultat från Dahllöfs Mosse Runt 10 km den 3 maj finns under fliken "Dahllöfs Mosse Runt".

STARTLISTA DAHLLÖFS MOSSE RUNT 3/5

2016-04-30

Startlista för Dahllöfs Mosse Runt 10 km den 3/5 finns upplag under fliken "Dahllöfs Mosse runt".

 

 

ANMÄLAN ÖPPEN FÖR TROLLHÄTTAN CITY TRAIL!

2016-03-18

Anmälan är öppen för Trollhättan City Trail 10,5 km den 11 juni.

PREMIÄR FÖR LOPPET!

www.trollhattancitytrail.se

 

GÖTEBORGS-VARVSTRÄNINGAR VÅREN 2016

2016-02-19

Göteborgsvarvsträningar arrangeras i samarbete med Göteborgsvarvet 29/3, 5/4, 12/4, 19/4, 26/4, 10/4. Gruppindelad träning med olika teman. Samling kl. 18:00 vid entrén Folkets park i Trollhättan. 

Medlemsbrev 1:2016

2015-12-25

Medlemsbrev 1:2016 finns under fliken "Medlemsbrev".

Medlemsavgiften för år 2016 betalas in till plusgirokonto             12 50 91 - 9 senast den 27/1 2016.

Enskild avgift: 150 kr

Familjeavgift: 200 kr

GÖTEBORGS-VARVSTRÄNINGAR

2015-10-31

Göteborgsvarvsträningar i samarbete med Göteborgsvarvet arrangeras 8/12-15, 12/1-16, 9/2-16 och 8/3-16. Gruppindelad distansträning. Samling kl 18:00 Roddhuset, Spikön i Trollhättan.

"RÖSTER I TV88" PÅ WEBBEN

2015-10-03

"RÖSTER I TV88" har nu digitaliserats och finns tillgängliga under rubriken "Övrigt"

"Röster i TV88" utgavs av klubben i början av 90-talet med klassiker som TV-krysset, Runes värsta och mycket mer.

KLUBBENS OFFICIELLA NAMN LK TV88

2015-04-18

Klubbens officiella namn är LK TV88 och ska användas t.ex. vid tävlingsanmälan.

 

 

TRÄNING 

Klubben har gemensam träningar för långdistanslöpning tisdagar kl. 18:00 och söndagar kl. 10:00 med samling vid Roddhuset (Spikön). 

SAMARBETE GÖTEBORGSVARVET

LK TV88 arrangerar i samarbete med Göteborgsvarvet Seedningslopp för Göteborgsvarvet samt gemensamma träningar vid 16 tillfällen per år.

TÄVLINGAR

LK TV88 arrangerar tävlingarna:

- Dahllöfs Mosse Runt

- Trollhättan City Trail

- Skräcklanmaran

- Seeedningslopp till Göteborgsvarvet