Inbjudan till Skräcklanmaran 2 september 2017 finns nedan.

SKRÄCKLANMARAN ÄR 2017 DM OCH VDM FÖR VÄSTERGÖTLAND.

Tävlingscentrum är vid Skräcklans café i Skräckleparken, Vänersborg. Här sker efteranmälningar på tävlingsdagen.

Anmälan sker via inbetalning till plusgirokonto 12 50 91 -9 eller till swishnummer: 1234585964.

Ange följande uppgifter: namn, distans och klass, födelseår, förening, e-post (ej obl.)

Banan och starttider på de olika distanserna

42,2 km - Knappt 5 varv på 8,5 km bana med försjuten start 305 m. Startid kl. 12:00.

21,1 km - Knappt 2,5 varv på "marans" 8,5 km bana med förskjuten start. Starttid kl. 12:00

10 km: - Först ett kort varv på 1,5 km och sedan ett varv på "marans" 8,5 km bana. Starttid kl. 11:00.

Omklädning är i Norra skolan, Norra gata 2 Vänersborg.

Avgiftsfria P-platser finns vid starten (Skäckleparkens café) och i närliggande kvarter samt i kvarteren runt Norra Skolan. Stor avgiftsfri parkering finns mitt emot Vänerparken. På Vänersborg kommuns hemsida finns en bra karta över p-platser. (www.vanersborg.se)

Nedan finns en fil med karta över banöversikt samtliga distanser samt markerat var omklädningen är belägen (Norra skolan).

 

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.