Kallelse och handlingar inför TV88:s årsmöte den 15/12 kl 12:00 Roddhuset, Spikön,  finns utlagda nedan.